ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 7117
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-20-26
04.07.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, ПОЛЗВАНА ЗА ТРАФОПОСТ С ЕДНО ПОМЕЩЕНИЕ
Възраждане
ЗАПАДНО НАПРАВЛЕНИЕ
218
VI-ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА И ТРАФОПОСТ
68134.305.342.3
БУЛ./УЛ. БРЕГАЛНИЦА № 26
2
РА-30-181
03.07.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА ДЪРВЕНА ПОСТРОЙКА
Искър
КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ
40
V-63
07106.1431.63
С. БУСМАНЦИ
3
РА-30-180
03.07.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ВЪНШНА ТОАЛЕТНА
Искър
КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ
40
V-63
07106.1431.63
С. БУСМАНЦИ
4
РА-30-179
03.07.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЕКТ - ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
Красна поляна
КВ. ФАКУЛТЕТА
74
СТАР 105
68134.1109.240.3; 68134.1109.240; 68134.1109.242; 68134.1109.360
Ж.К./КВ. ФАКУЛТЕТА, БУЛ./УЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ № 139
5
РА-19-04
03.07.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Спиране изпълнението и забрана достъп до строеж
Сграда
УСИЛВАНЕ НА КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ В МАГАЗИН ЗА ДЕГУСТАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА ВИНО, БИСТРО И ФИРМЕН НАДПИС
Триадица
ГГЦ-6-I-ЧАСТ
328
X-11,12
БУЛ./УЛ. СОЛУНСКА № 18
6
РА-18-25
02.07.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ЛЕК МЕТАЛЕН НАВЕС ПРЕД ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ АПЕРИТИВ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА
Овча купел
ОВЧА КУПЕЛ
11Б
III-104
Ж.К./КВ. ОВЧА КУПЕЛ, БУЛ./УЛ. 659 № 3
7
РА-18-24
24.06.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
НАВЕС С ПОДИУМ
Средец
ГЛАВЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ЗОНИ Г8 И Ф10
459
I-ЗА ОЖС И МАГАЗИНИ
68134.103.30; 68134.103.30.1.20
БУЛ./УЛ. ГЕН. ГУРКО № 38;
НА ЮЖНИЯ ТРОТОАР НА УЛ. ГЕН. ГУРКО, ПРИ ПРЕСИЧАНЕТО С УЛ. ЦАР ШИШМАН, ПРЕД ЗАВЕДЕНИЕ
8
РА-30-178
20.06.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Красна поляна
ЖК РАЗСАДНИКА - КОНЬОВИЦА
278А
X-881
68134.1106.270; 68134.1106.203
БУЛ./УЛ. Д-Р КАЛИНКОВ № 32
9
РА-30-176
20.06.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
БАРАКА С ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ, СТЪПИЛА ВЪРХУ СТОМАНОБЕТОНЕН ФУНДАМЕНТ
Триадица
МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ИЗТОК
53
68134.1006.488
10
РА-30-175
18.06.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА С РАЗМЕРИ В ПЛАН 5,00/6,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,50 М
Искър
КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ
4
VI-47
07106.1432.47
Ж.К./КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ № 35
11
РА-20-24
18.06.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ (БИВША УЧИЛИЩНА ЛАФКА)
Нови Искър
ГР. НОВИ ИСКЪР
00357.5361.280.1
ГР. НОВИ ИСКЪР, БУЛ./УЛ. СВЕТЛИНА № 26;
УЧИЛИЩЕН ДВОР НА 171 ОУ
12
РА-30-174
17.06.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Инфраструктурен обект
ВЪЗДУШНИ ИНФОРМАЦИОННИ КАБЕЛНИ МРЕЖИ
Средец
ЗОНИ Г -ЦЕНТЪРА
430
БУЛ./УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 1-Б - 7;
ПО ФАСАДИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
13
РА-30-173
17.06.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №28, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
31
68134.606.607
ЮЖНО ОТ СПОРТНО ИГРИЩЕ
14
РА-30-172
17.06.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №32, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
31
68134.606.607
ЮЖНО ОТ СПОРТНО ИГРИЩЕ
15
РА-30-171
17.06.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №35, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
31
68134.606.607
ЮЖНО ОТ СПОРТНО ИГРИЩЕ
16
РА-20-23
17.06.2019
Заповед за назначаване на комисия
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
17
РА-30-170
13.06.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
НАДСТРОЙКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ С ПРОМЕНЕНА КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАДИГАНЕ НА КОТА БИЛО И ОБОСОБЯВАНЕ В ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ ОКОЛО 93,00 КВ. М НА ШЕСТО НИВО, В ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Средец
ТРЕТА ИЗВЪНГРАДСКА ЧАСТ
2
VIII-8
БУЛ./УЛ. ЯНТРА № 1
18
РА-30-169
13.06.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СОЦИАЛНО-БИТОВА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ
Сердика
ЗОНА ГГЦ В-17
24А
II-3, XVI-19
БУЛ./УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 137
19
РД-30-168
12.06.2019
Заповед
ОТКАЗВАМ ДА ИЗДАМ ЗАПОВЕД ПО ЧЛ.225А, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖ
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Прекратявам административно-наказателното производство
Сграда
ДВА ДЪРВЕНИ НАВЕСА ВЪРХУ ТЕРАСА НА КОТА +17.40 М НА МЕЖДИННО НИВО НА АП. 17
Слатина
ГЕО МИЛЕВ
18
XX-253
БУЛ./УЛ. ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ № 21, АП. 17
20
РА-20-22
12.06.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
БИВША ЖИЛИЩНА СГРАДА
Нови Искър
КВ. КУРИЛО
51
XXXVI-1035
00357.5348.1271.1
ГР. НОВИ ИСКЪР, Ж.К./КВ. КУРИЛО, БУЛ./УЛ. ЗОРНИЦА