ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 7698
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-30-289
03.09.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Други
СПОРТНО ИГРИЩЕ С ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА
Витоша
КВ. БОЯНА
2768
68134.1943.2837
Няма сканирано изображение
2
РА-21-20
03.09.2020
Наказателно постановление
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Глоба
Сграда
ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Витоша
В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ - III ЧАСТ
27
XV-532
БУЛ./УЛ. НОВА ЗЕМЯ № 6А
3
РА-19-4
03.09.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Спиране изпълнението и забрана достъп до строеж
Сграда
ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Витоша
В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ III ЧАСТ
27
XV-532
4
РА-20-60
02.09.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ /УЧИЛИЩЕ/
Нови Искър
45
III-ЗА УЧИЛИЩЕ
48393.4989.224.3
С. МИРОВЯНЕ, БУЛ./УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 3
5
РА-20-59
02.09.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Предписание за изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии и щети
Сграда
ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЗАПАДЕН БЛИЗНАК
Овча купел
ОВЧА КУПЕЛ
IX-557
68134.4336.557
БУЛ./УЛ. МОМИНА БАНЯ № 10
6
РА-30-288
01.09.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ - МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ №2 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
68134.606.1305
БЛ. СЕВЕРНО ОТ 148
7
РА-30-287
01.09.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ - МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ №1 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
68134.606.1305
БЛ. СЕВЕРНО ОТ 148
8
РА-30-286
28.08.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА
Сердика
ОРЛАНДОВЦИ - МАЛАШЕВЦИ
24
В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ИМОТА
68134.508.54
9
РА-30-285
27.08.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Други
ПАРКИНГ
Триадица
ЖК ИВАН ВАЗОВ
308
V-ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
68134.1001.866
БУЛ./УЛ. ВИТОША
10
РА-30-284
27.08.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Други
БЕТОННА ПЛОЩАДКА С РАМПА
Триадица
ЖК ИВАН ВАЗОВ
308
IV-ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
68134.1001.865
БУЛ./УЛ. ВИТОША
11
РА-30-283
25.08.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Други
БЕТОННА АЛЕЯ С ПЛОЩАДКА, ИЗГРАДЕНА ОКОЛО ОБЩА ЗА ИМОТА ВОДОМЕРНА ШАХТА
Овча купел
КВ. ГОРНА БАНЯ
60
XVIII-87
68134.4236.9087
БУЛ./УЛ. КАМЕНИЦА № 38
12
РА-30-282
25.08.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖЕН СКЛАД
Витоша
ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША
68134.2097.464
13
РА-30-281
25.08.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ДВУЕТАЖНА ОФИСНА СГРАДА, С ГАРАЖ, СКЛАДОВЕ И ДВА НАВЕСА
Витоша
ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША
68134.2097.464
14
РА-30-280
25.08.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ПРИЛЕЖАЩА ТЕРАСА И ЧАСТИЧЕН ПОЛУПОДЗЕМЕН ЕТАЖ - ОРАНЖЕРИЯ
Витоша
ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША
68134.2097.464
15
РА-20-58
20.08.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Възраждане
ПРОБИВ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ
174
VIII-3, IX-2
68134.303.277; 68134.303.276; 68134.303.277.3
БУЛ./УЛ. АЛДОМИРОВСКА № 81
16
РА-30-278
12.08.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА - СМЕСЕН МАГАЗИН
Красна поляна
ЖК РАЗСАДНИКА - КОНЬОВИЦА
68134.1106.149; 68134.1106.125
БУЛ./УЛ. ИНДЖЕ ВОЙВОДА № 17
17
РА-30-277
12.08.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 31
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР - ЧАСТ
17
Ж.К./КВ. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ. ЮГОЗАПАДНО ОТ 102;
ВЪРХУ ПРЕДВИДЕНО УШИРЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА УЛ. ВИДБОЛ
18
РА-30-276
12.08.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 33
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР - ЧАСТ
17
Ж.К./КВ. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ. ЮГОЗАПАДНО ОТ 102;
ВЪРХУ ПРЕДВИДЕНО УШИРЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА УЛ. ВИДБОЛ
19
РА-30-275
12.08.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 30
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР - ЧАСТ
17
Ж.К./КВ. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ. ЮГОЗАПАДНО ОТ 102;
ВЪРХУ ПРЕДВИДЕНО УШИРЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА УЛ. ВИДБОЛ
20
РА-30-274
12.08.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 29
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР - ЧАСТ
17
Ж.К./КВ. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ. ЮГОЗАПАДНО ОТ 102;
ВЪРХУ ПРЕДВИДЕНО УШИРЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА УЛ. ВИДБОЛ