ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 8701
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-30-624
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 3.30
Красна поляна
68134.1108.226
Ж.К./КВ. КРАСНА ПОЛЯНА - I ЧАСТ, БЛ. ПРЕД 38Б
2
РА-30-623
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 3.29
Красна поляна
68134.1108.226
Ж.К./КВ. КРАСНА ПОЛЯНА - I ЧАСТ, БЛ. ПРЕД 38Б
3
РА-30-622
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 3.28
Красна поляна
68134.1108.226
Ж.К./КВ. КРАСНА ПОЛЯНА - I ЧАСТ, БЛ. ПРЕД 38Б
4
РА-30-621
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 3.27
Красна поляна
68134.1108.226
Ж.К./КВ. ЖК КРАСНА ПОЛЯНА - I ЧАСТ, БЛ. ПРЕД 38Б
5
РА-30-620
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 3.26
Красна поляна
68134.1108.226
Ж.К./КВ. КРАСНА ПОЛЯНА - I ЧАСТ, БЛ. ПРЕД 38Б
6
РА-30-618
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ - МЕТАЛЕН КОНТЕЙНЕР № 9 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3.00/5.00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2.00 М
Подуяне
СУХА РЕКА К-С БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ
28
ЗА ОЖС
68134.604.57
БЛ. ЗАПАДНО НА 18
7
РА-30-617
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 8 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3.00/5.00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2.00 М
Подуяне
СУХА РЕКА К-С БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ
28
ЗА ОЖС
68134.604.57
БЛ. ЗАПАДНО НА 18
8
РА-30-616
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ № 504, СХЕМА 8
Красно село
ЛАГЕРА
68134.201.131
Ж.К./КВ. ЛАГЕРА, БУЛ./УЛ. ДОБРОТИЦА ДЕСПОТ, БЛ. ЮГОИЗТОЧНО ОТ 37Б;
И НА ТРАФОПОСТ
9
РА-30-615
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ № 473, СХЕМА 7
Красно село
ЛАГЕРА
11
I-ЗА КЖС, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, ПАРКИНГ И ТРАФОПОСТ
68134.201.164; 68134.201.131
Ж.К./КВ. ЛАГЕРА, БУЛ./УЛ. ДОБРОТИЦА ДЕСПОТ, БЛ. СЕВЕРНО ОТ 36
10
РА-30-614
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ № 471, СХЕМА 7
Красно село
ЛАГЕРА
11
I-ЗА КЖС, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, ПАРКИНГ И ТРАФОПОСТ
68134.201.164
Ж.К./КВ. ЛАГЕРА, БЛ. СЕВЕРОЗАПАД ОТ 36
11
РА-30-613
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ № 472, СХЕМА 7
Красно село
ЛАГЕРА
11
I-ЗА КЖС, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, ПАРКИНГ И ТРАФОПОСТ
68134.201.164
Ж.К./КВ. ЛАГЕРА, БЛ. СЕВЕРОЗАПАД ОТ 36
12
РА-30-612
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ № 484, СХЕМА 8
Красно село
ЛАГЕРА
11
I-ЗА КЖС, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, ПАРКИНГ И ТРАФОПОСТ
68134.201.164; 68134.201.131
Ж.К./КВ. ЛАГЕРА, БУЛ./УЛ. ДОБРОТИЦА ДЕСПОТ, БЛ. СЕВЕРНО ОТ 36
13
РА-30-611
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ № 470, СХЕМА 7
Красно село
ЛАГЕРА
I-ЗА КЖС, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, ПАРКИНГ И ТРАФОПОСТ, VI-ЗА КЖС, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, КОО И ПАРКИНГ
68134.201.164; 68134.201.163
Ж.К./КВ. ЛАГЕРА, БЛ. ЗАПАДНО НА 36
14
РА-30-610
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ № 480, СХЕМА 8
Красно село
ЛАГЕРА
11
I-ЗА КЖС, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, ПАРКИНГ И ТРАФОПОСТ
68134.201.164
Ж.К./КВ. ЛАГЕРА, БЛ. СЕВЕРНО ОТ 36
15
РА-30-609
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ № 468, СХЕМА 7
Красно село
ЛАГЕРА
11
VI-ЗА КЖС, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, КОО И ПАРКИНГ
68134.201.163
Ж.К./КВ. ЛАГЕРА, БЛ. СЕВЕРНО ОТ 35
16
РА-30-607
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ № 463, СХЕМА 7
Красно село
ЛАГЕРА
11
VI-ЗА КЖС, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, КОО И ПАРКИНГ
68134.201.163
Ж.К./КВ. ЛАГЕРА, БЛ. СЕВЕРНО ОТ 35
17
РА-30-606
30.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ № 469, СХЕМА 7
Красно село
ЛАГЕРА
11
VI-ЗА КЖС, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, КОО И ПАРКИНГ
68134.201.163
Ж.К./КВ. ЛАГЕРА, БЛ. СЕВЕРНО ОТ 35
18
РА-30-599
27.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ № 477, СХЕМА 8
Красно село
ЛАГЕРА
54
VI-ЗА КЖС, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, КОО, ПАРКИНГ И ТРАФОПОСТ
68134.201.131
Ж.К./КВ. ЛАГЕРА, БУЛ./УЛ. ДОБРОТИЦА ДЕСПОТ, БЛ. ЮГОИЗТОЧНО ОТ 37Б
19
РА-30-598
27.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ № 501, СХЕМА 8
Красно село
ЛАГЕРА
68134.201.131
Ж.К./КВ. ЛАГЕРА, БУЛ./УЛ. ДОБРОТИЦА ДЕСПОТ, БЛ. ЮГОИЗТОЧНО ОТ 37Б;
И НА ТРАФОПОСТ
20
РА-30-597
27.08.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ № 476, СХЕМА 8
Красно село
ЛАГЕРА
54
VI-ЗА КЖС, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, КОО, ПАРКИНГ И ТРАФОПОСТ
68134.201.127
Ж.К./КВ. ЛАГЕРА, БЛ. ЮГОИЗТОЧНО ОТ 37Б