ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 6597
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-30-196
14.05.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА
Красно село
СЛАВИЯ
3
I-ЗА ОЗЕЛ.
БУЛ./УЛ. ЖИТНИЦА № 7Б;
И УЛ. ХАЙДУШКА ПОЛЯНА
2
РА-30-182
14.05.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
ДЪРВЕНА ПОСТРОЙКА ВЪРХУ ТЕРАСА НА АПАРТАМЕНТ № 1
Витоша
МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД
5
XVIII-734Е
68134.1932.2033
БУЛ./УЛ. ПИРИН № 38, ЕТ. 1, АП. 1
3
РА-21-14
11.05.2018
Наказателно постановление
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Глоба
Сграда
ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ СЪС ЗП=43 КВ. М
Панчарево
В.З. КОСАНИН ДОЛ
50
I-5384
04234.6914.5387
С. БИСТРИЦА
4
РА-30-181
10.05.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПАРКОМЯСТО № 17 В ПОМЕЩЕНИЕ - ГАРАЖ
Витоша
МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД
37
II-1433
68134.1932.1433
БУЛ./УЛ. БОРИС ДИМОВСКИ № 10, ВХ. А
5
РА-21-13
10.05.2018
Резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Прекратявам административно-наказателното производство
Сграда
ЖИЛИЩНА СГРАДА
Овча купел
КВ. ГОРНА БАНЯ
90
XIII-455
6
РА-19-06
10.05.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Спиране изпълнението и забрана достъп до строеж
Сграда
ЖИЛИЩНА СГРАДА 2
Красна поляна
КВ. ФАКУЛТЕТА
68134.1109.36
БУЛ./УЛ. ДОРОСТОЛ № 11
7
РА-19-05
10.05.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Спиране изпълнението и забрана достъп до строеж
Сграда
ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 -В БЛИЗОСТ ДО УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИОННА ГРАНИЦА
Красна поляна
КВ. ФАКУЛТЕТА
68134.1109.36
БУЛ./УЛ. ДОРОСТОЛ № 11
8
РА-30-180
09.05.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Инфраструктурен обект
НЕПРАВОМЕРНО ИЗГРАДЕНИ СНОПОВЕ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ КАБЕЛНИ МРЕЖИ ПО ФАСАДИТЕ НА СГРАДИ, РАЗПОЛОЖЕНИ ПО ДЪЛЖИНА НА УЛ. ВЕСЛЕЦ И ПРЕЗ УЛ. ВЕСЛЕЦ - V КАТЕГОРИЯ
Оборище
ГГЦ ЗОНА Г-14
27
БУЛ./УЛ. ВЕСЛЕЦ № 25,27,29,30,32,34
9
РА-30-179
09.05.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 20 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,20 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
6
68143.606.228
БЛ. ИЗТОЧНО ОТ 24
10
РА-30-178
09.05.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 21 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,20 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
6
68134.606.228
БЛ. ИЗТОЧНО ОТ 24
11
РА-30-177
09.05.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 28 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,20 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
6
68134.606.228
БЛ. ЮЖНО ОТ 24
12
РА-21-12
09.05.2018
Наказателно постановление
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Глоба
Сграда
СГРАДА СЪС СТАТУТ НА ЕДИНИЧНА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ С КАТЕГОРИЯ МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ - ЖИЛИЩНА СГРАДА - Б. НА ГЕШОВ
Средец
ЖИЛИЩНА ЗОНА ЦЕНТЪР
БУЛ./УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 7
13
РА-30-176
04.05.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Подуяне
ЛЕВСКИ ЗОНА Г
22
VI-35
68134.601.35; 68134.601.35.1
Ж.К./КВ. ЛЕВСКИ ЗОНА Г, БУЛ./УЛ. 573 № 7А
14
РА-30-175
03.05.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
ОГРАДА С МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И НАВЕС, КОНСТРУКТИВНО СВЪРЗАН С ОГРАДАТА
Панчарево
ДЕТСКИ ГРАД
22А
II-19002
55419.6701.3132; 55419.6701.109
С. ПАНЧАРЕВО
15
РА-30-174
02.05.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С НАВЕС
Панчарево
В.З. КОСАНИН ДОЛ
10
XXI-214
04234.6915.3192; 04254.6915.3191; 04234.6915.3191.1
В.З. КОСАНИН ДОЛ, БУЛ./УЛ. ЗАБЕЛ № 32
16
РА-30-173
02.05.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ПРИСТРОЙКА ФУНКЦИОНАЛНО СВЪРЗАНА С ТОПЛА КУХНЯ КЪМ КЛУБ РЕСТОРАНТ ВЕНЕТИЯ
Витоша
В.З. КИНОЦЕНТЪР I ЧАСТ
10
XXXX-ЗА КОО, I-701
БУЛ./УЛ. ЧЕМШИР № 1
17
РА-20-18
02.05.2018
Заповед за назначаване на комисия
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
18
РА-18-18
02.05.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН
Триадица
БУЛ./УЛ. КНЯЗ БОРИС I, ПОЗИТАНО
19
РА-30-172
30.04.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ПРИСТРОЙКА С ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА
Илинден
ЖК КРАСНА ПОЛЯНА - I
22
III-418
БУЛ./УЛ. ПРОФЕСОР ВАЙГАНД № 2
20
РА-30-171
27.04.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Красна поляна
ЮБИЛЕЙНА ГОРА
СТАР 647
68134.1106.1548
Ж.К./КВ. ФАКУЛТЕТА, БУЛ./УЛ. БАРИТЕ № 116