ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 8406
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-30-323
14.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Инфраструктурен обект
НЕПРАВОМЕРНО ИЗГРАДЕНИ СНОПОВЕ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ КАБЕЛНИ МРЕЖИ НАХОДЯЩИ СЕ НА УЛ. БАЧО КИРО №№5А,Б,В,17,2,4,6, БУЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ №5 И 9, УЛ. ТРИАДИЦА № 5Б, УЛ. ВЕСЛЕЦ №№4,6,8,10,12 И 14, УЛ. ИСКЪР №4 И ПРЕЗ УЛИЦАТА
Оборище
ГГЦ Г-14
7,8 И 9
2
РА-30-322
14.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Инфраструктурен обект
ВЪЗДУШНИ ИНФОРМАЦИОННИ КАБЕЛНИ МРЕЖИ РАЗПОЛОЖЕНИ ПО ФАСАДИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Средец
ЗОНИ Г-ЦЕНТЪРА
430
БУЛ./УЛ. ФРИТЬОФ НАНСЕН № 15 - 25А, 25Б
3
РА-18-15
14.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН
Средец
68134.106.235
БУЛ./УЛ. ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ № 99А
4
РА-30-321
13.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ФАБРИЧНО ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН ГАРАЖНА КЛЕТКА, С УСЛОВНО ОБОЗНАЧЕНИЕ № 38, РАЗПОЛОЖЕН В РЕДИЦА, УСПОРЕДНО НА РЕКА ВЛАДАЙСКА
Възраждане
68134.305.168
БУЛ./УЛ. ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ;
ДО КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. АРХ. ПЕТКО МОМЧИЛOВ
5
РА-30-320
13.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ФАБРИЧНО ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН ГАРАЖНА КЛЕТКА, С УСЛОВНО ОБОЗНАЧЕНИЕ № 36, РАЗПОЛОЖЕН В РЕДИЦА, УСПОРЕДНО НА РЕКА ВЛАДАЙСКА
Възраждане
68134.305.168
БУЛ./УЛ. ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ;
ДО КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. АРХ. ПЕТКО МОМЧИЛOВ
6
РА-30-319
13.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ФАБРИЧНО ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН ГАРАЖНА КЛЕТКА, С УСЛОВНО ОБОЗНАЧЕНИЕ № 35, РАЗПОЛОЖЕН В РЕДИЦА, УСПОРЕДНО НА РЕКА ВЛАДАЙСКА
Възраждане
68134.305.168
БУЛ./УЛ. ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ;
ДО КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. АРХ. ПЕТКО МОМЧИЛOВ
7
РА-30-318
13.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ФАБРИЧНО ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН ГАРАЖНА КЛЕТКА, С УСЛОВНО ОБОЗНАЧЕНИЕ № 31, РАЗПОЛОЖЕН В РЕДИЦА, УСПОРЕДНО НА РЕКА ВЛАДАЙСКА
Възраждане
68134.305.168
БУЛ./УЛ. ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ;
ДО КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. АРХ. ПЕТКО МОМЧИЛOВ
8
РА-30-317
12.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ФАБРИЧНО ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН ГАРАЖНА КЛЕТКА, С УСЛОВНО ОБОЗНАЧЕНИЕ № 41, РАЗПОЛОЖЕН В РЕДИЦА, УСПОРЕДНО НА РЕКА ВЛАДАЙСКА
Възраждане
68134.305.168
БУЛ./УЛ. ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ;
ДО КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. АРХ. ПЕТКО МОМЧИЛOВ
9
РА-30-316
12.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ФАБРИЧНО ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН ГАРАЖНА КЛЕТКА, С УСЛОВНО ОБОЗНАЧЕНИЕ № 40, РАЗПОЛОЖЕН В РЕДИЦА, УСПОРЕДНО НА РЕКА ВЛАДАЙСКА
Възраждане
68134.305.168
БУЛ./УЛ. ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ;
ДО КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. АРХ. ПЕТКО МОМЧИЛOВ
10
РА-30-315
12.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ФАБРИЧНО ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН ГАРАЖНА КЛЕТКА, С УСЛОВНО ОБОЗНАЧЕНИЕ № 39, РАЗПОЛОЖЕН В РЕДИЦА, УСПОРЕДНО НА РЕКА ВЛАДАЙСКА
Възраждане
68134.305.168
БУЛ./УЛ. ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ;
ДО КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. АРХ. ПЕТКО МОМЧИЛOВ
11
РА-30-314
12.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ФАБРИЧНО ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН ГАРАЖНА КЛЕТКА, С УСЛОВНО ОБОЗНАЧЕНИЕ № 37, РАЗПОЛОЖЕН В РЕДИЦА, УСПОРЕДНО НА РЕКА ВЛАДАЙСКА
Възраждане
68134.305.168
БУЛ./УЛ. ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ;
ДО КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. АРХ. ПЕТКО МОМЧИЛOВ
12
РА-30-313
12.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ФАБРИЧНО ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН ГАРАЖНА КЛЕТКА, С УСЛОВНО ОБОЗНАЧЕНИЕ № 34, РАЗПОЛОЖЕН В РЕДИЦА, УСПОРЕДНО НА РЕКА ВЛАДАЙСКА
Оборище
68134.305.168
БУЛ./УЛ. ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ;
ДО КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. АРХ. ПЕТКО МОМЧИЛOВ
13
РА-30-312
12.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ФАБРИЧНО ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН ГАРАЖНА КЛЕТКА, С УСЛОВНО ОБОЗНАЧЕНИЕ № 32, РАЗПОЛОЖЕН В РЕДИЦА, УСПОРЕДНО НА РЕКА ВЛАДАЙСКА
Възраждане
68134.305.168
БУЛ./УЛ. ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ;
ДО КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. АРХ. ПЕТКО МОМЧИЛOВ
14
РА-30-310
09.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10
Подуяне
ЖК ХАДЖИ ДИМИТЪР
11
68134.600.2099; 68134.600.1091
Ж.К./КВ. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ. ИЗТОЧНО ОТ 98
15
РА-30-309
09.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ТИПОВА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 349
Надежда
68134.1376.2020; 68134.1377.2034
Ж.К./КВ. СВОБОДА, БУЛ./УЛ. НАРОДНИ БУДИТЕЛИ, БЛ. СРЕЩУ 37
16
РА-18-14
09.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ ЗА ПРОДАЖБА НА ХОТ-ДОГ
Красно село
ХИПОДРУМА
42
68134.204.37
БУЛ./УЛ. АКАДЕМИК ИВАН ЕВСТАТИЕВ ГЕШОВ, БЛ. ПРЕД 121
17
РА-30-308
02.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 16
Подуяне
ЖК ХАДЖИ ДИМИТЪР
11
68134.600.2099; 68134.600.1091
Ж.К./КВ. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ. ИЗТОЧНО ОТ 98
18
РА-30-307
02.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 21
Подуяне
ЖК ХАДЖИ ДИМИТЪР
11
68134.600.2099; 68134.600.1091
Ж.К./КВ. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ. ИЗТОЧНО ОТ 98
19
РА-30-306
02.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 14
Подуяне
ЖК ХАДЖИ ДИМИТЪР
11
68134.600.2099; 68134.600.1091
Ж.К./КВ. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ. ИЗТОЧНО ОТ 98
20
РА-30-305
02.04.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 26
Подуяне
ЖК ХАДЖИ ДИМИТЪР
11
68134.600.2099; 68134.600.1091
Ж.К./КВ. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ. ИЗТОЧНО ОТ 98