ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 7192
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-21-17
13.08.2019
Резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Прекратявам административно-наказателното производство
Сграда
ЖИЛИЩНА СГРАДА
Банкя
В.З. ИВАНЯНЕ
12
VIII-1780
2
РА-21-16
13.08.2019
Резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Прекратявам административно-наказателното производство
Инфраструктурен обект
ИЗГРАДЕНА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ С УСУКАН ПРОВОДНИК, ОКАЧЕН НА СТОМАНЕНИ СТЪЛБЧЕТА
Банкя
В.З. ИВАНЯНЕ
12
VIII-1780
3
РА-30-241
12.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ДЪРВЕН НАВЕС
Искър
КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ
5
I-52
07106.1432.52
Ж.К./КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ № 41
4
РА-30-240
12.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
НЕЗАВЪРШЕНА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Искър
КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ
5
I-52
07106.1432.52; 07106.1432.52.6
Ж.К./КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ № 41
5
РА-30-239
12.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Искър
КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ
5
I-52
07106.1432.52; 07106.1432.52.5
Ж.К./КВ. ДИМИТЪР МИЛЕНКОВ № 41
6
РА-30-238
09.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Други
ПРЕГРАДНА СТЕНА ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА
Люлин
ЖК ЛЮЛИН 1 М.Р.
Ж.К./КВ. ЛЮЛИН 1 М.Р., БЛ. 021, ЕТ. 6, АП. 611
7
РА-30-237
09.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Други
ОГРАДА
Овча купел
КВ. ОВЧА КУПЕЛ - АКТУАЛИЗАЦИЯ
10
IX-9458, X-160
БУЛ./УЛ. МАЕСТРО КЪНЕВ
8
РА-30-236
09.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА С ПОРЕДЕН № 10.105
Люлин
ЖК ЛЮЛИН 10 М.Р.
11А
VI-ЗА ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
68134.4359.240
БУЛ./УЛ. ЯЛТА, МОМКОВО
9
РА-30-235
09.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА С ПОРЕДЕН № 10.103
Люлин
ЖК ЛЮЛИН 10 М.Р.
11А
VI-ЗА ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
68134.4359.240
БУЛ./УЛ. ЯЛТА, МОМКОВО
10
РА-20-41
09.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
СГРАДИ
Сердика
ГГЦ ЗОНА В-16
75А
IX-10
68134.513.289.1; 68134.513.289.2
БУЛ./УЛ. КЛОКОТНИЦА № 27
11
РА-20-40
09.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
СГРАДА
Нови Искър
КВ. КУРИЛО
00357.5350.21; 00357.5350.21.12
Ж.К./КВ. КУРИЛО, БУЛ./УЛ. КРЕМЕНИЦА № 5
12
РА-30-234
08.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Самостоятелен обект в сграда
ПОКРИВАНЕ И ОСТЪКЛЯВАНЕ НА ОТКРИТА ТЕРАСА НА ВТОРИЯ ЕТАЖ НА ЗАПАДЕН БЛИЗНАК ОТ ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Овча купел
В.З. ГОРНА БАНЯ
19Б
VI
68134.4330.1568
БУЛ./УЛ. НЕСТИНАРКА № 4
13
РА-20-39
07.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Ремонт на строеж
Сграда
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Витоша
КВ. ДРАГАЛЕВЦИ
38
II-158
68134.1977.107.1
БУЛ./УЛ. ГОРСКА ПОЛЯНА № 6
14
РА-20-38
07.08.2019
Заповед за назначаване на комисия
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
15
РА-20-37
06.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Подуяне
СУХА РЕКА - ЗАПАД
10А
ПОПАДАЩ ПОД НЕРЕАЛИЗИРАНА УЛИЦА ОТ О.Т. 507 ДО О.Т. 508
880
68134.610.880; 68134.610.880.1; 68134.610.880.2
Ж.К./КВ. СУХА РЕКА, БУЛ./УЛ. ЕКАТЕРИНА СИМИДЧИЙСКА № 17-17А
16
РА-30-233
05.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ДЪРВЕН НАВЕС
Овча купел
КВ. СУХОДОЛ
44
IV-309
68134.4140.9020
Ж.К./КВ. СУХОДОЛ, БУЛ./УЛ. ТРАЯН ТАНЕВ № 72
17
РА-30-232
05.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ - ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Красна поляна
КВ. ФАКУЛТЕТА
93
IV-1336,127
899 (СТАР)
68134.1114.1336; 68134.1114.127
Ж.К./КВ. ФАКУЛТЕТА, БУЛ./УЛ. КНИЖОВНИК № 41
18
РА-30-231
05.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Красна поляна
КВ. ФАКУЛТЕТА
93
IV-1336,127
899 (СТАР)
68134.1114.1336; 68134.1114.127
Ж.К./КВ. ФАКУЛТЕТА, БУЛ./УЛ. ЗАД УЛ. КНИЖОВНИК № 39
19
РА-30-230
01.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 223
Овча купел
68134.4334.1512
20
РА-30-229
01.08.2019
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 222
Овча купел
68134.4334.1512