ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 7370
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-30-32
03.02.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №95 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
37
68134.606.886
БУЛ./УЛ. ГЕОРГИ ГАЧЕВ;
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ ВХ. А НА БЛ. 104А
2
РА-30-31
03.02.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №93 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
37
68134.606.886
БУЛ./УЛ. ГЕОРГИ ГАЧЕВ;
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ ВХ. А НА БЛ. 104А
3
РА-30-30
03.02.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №92 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
37
68134.606.886
БУЛ./УЛ. ГЕОРГИ ГАЧЕВ;
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ ВХ. А НА БЛ. 104А
4
РА-30-29
03.02.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №91 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
37
68134.606.886
БУЛ./УЛ. ГЕОРГИ ГАЧЕВ;
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ ВХ. А НА БЛ. 104А
5
РА-30-28
03.02.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №90 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
37
68134.606.886
БУЛ./УЛ. ГЕОРГИ ГАЧЕВ;
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ ВХ. А НА БЛ. 104А
6
РА-30-27
03.02.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №89 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
37
68134.606.886
БУЛ./УЛ. ГЕОРГИ ГАЧЕВ;
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ ВХ. А НА БЛ. 104А
7
РА-30-26
03.02.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №88 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
37
68134.606.886
БУЛ./УЛ. ГЕОРГИ ГАЧЕВ;
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ ВХ. А НА БЛ. 104А
8
РА-30-25
03.02.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №87 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
37
68134.606.886
БУЛ./УЛ. ГЕОРГИ ГАЧЕВ;
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ ВХ. А НА БЛ. 104А
9
РА-21-06
31.01.2020
Резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Прекратявам административно-наказателното производство
Други
ПРИСТРОЙКА ВЪРХУ ОТКРИТА ТЕРАСА
Връбница
БУЛ./УЛ. МЕТОДИ МАКЕДОНСКИ № 20, БЛ. 1, АП. 2
10
РА-21-05
30.01.2020
Резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Прекратявам административно-наказателното производство
Преместваем обект
ДЪРВЕН МАГАЗИН С РАЗМЕРИ 3М НА 5М
Връбница
68134.2824.447
Ж.К./КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, БУЛ./УЛ. 357-МА № 18
11
РА-20-06
30.01.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПРИСТРОЙКА
Оборище
ГГЦ - ЗОНА Г-13
737
V-309
БУЛ./УЛ. ЧАТАЛДЖА № 42
12
РА-30-24
29.01.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПРИСТРОЙКА
Витоша
ДРАГАЛЕВЦИ - РАЗШИРЕНИЕ - СЕВЕР
95
XXVII-ОБЩ.
68134.1977.2702
13
РА-21-04
29.01.2020
Резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Прекратявам административно-наказателното производство
Други
ДВА БРОЯ СТОМАНОБЕТОНОВИ ОСНОВИ
Лозенец
ВИТОША ВЕЦ СИМЕОНОВО
1796; 1797
14
РА-30-21
27.01.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Рекламен обект
НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ИЗГРАДЕН ФУНДАМЕНТ НА РЕКЛАМЕН ЕЛЕМЕНТ - БИЛБОРД
Лозенец
ЛОЗЕНЕЦ III ЧАСТ
204
БУЛ./УЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ, НИКОЛА ВАПЦАРОВ;
ЧЕРНИ ВРЪХ №43, НИКОЛА ВАПЦАРОВ №6-10
15
РА-20-05
24.01.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Предписание за изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии и щети
Ремонт на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Надежда
ТРИЪГЪЛНИКА
839
VIII-201,202,200,199
68134.1387.199
БУЛ./УЛ. БОЛЯРСКА № 38
16
РА-30-20
22.01.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА
Панчарево
В. З. КОКАЛЯНСКИ ХАНЧЕТА
37914.6843.570
С. КОКАЛЯНЕ, БУЛ./УЛ. ИСКЪР № 16А
17
РА-30-19
21.01.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 15.55
Красна поляна
ЖК РАЗСАДНИКА - КОНЬОВИЦА
66
I
68134.1106.256
В МЕЖДУБЛОКОВОТО ПРОСТРАНСТВО НА БЛ. 62, БЛ. 65 И БЛ. 14А
18
РА-30-18
21.01.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 15.66
Красна поляна
ЖК РАЗСАДНИКА - КОНЬОВИЦА
66
I
68134.1106.256
В МЕЖДУБЛОКОВОТО ПРОСТРАНСТВО НА БЛ. 62, БЛ. 65 И БЛ. 14А
19
РА-30-17
20.01.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА
Красна поляна
68134.1106.263.3; 68134.1106.263
Ж.К./КВ. РАЗСАДНИКА - КОНЬОВИЦА, БУЛ./УЛ. ТАТАРЛИ № 73
20
РА-21-03
20.01.2020
Резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ