ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 6844
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-21-37
05.11.2018
Резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Прекратявам административно-наказателното производство
Сграда
ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
Красна поляна
ФАКУЛТЕТА
68134.1109.240.3
БУЛ./УЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ № 139
2
РД-18-39
31.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН
Сердика
БУЛ./УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА, ОХРИД;
СПИРКА НА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
3
РА-30-362
31.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
СПОРТНО ИГРИЩЕ
Витоша
ВИТОША ВЕЦ СИМЕОНОВО - ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ
126А
68134.1971.1896; 68134.1971.1878; 68134.1971.1782; 68134.1971.1773; 68134.1971.3270; 68134.1971.1800; 68134.1971.2023
4
РА-30-361
31.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА
Нови Искър
КВ. СЛАВОВЦИ
265
XII-689, X-688
00357.5362.688.1
5
РА-30-360
31.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА
Нови Искър
КВ. СЛАВОВЦИ
265
XII-689, X-688
00357.5362.689.4
6
РА-21-36
31.10.2018
Резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Прекратявам административно-наказателното производство
Други
ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ
Панчарево
В.З. КАЛФИН ДОЛ - СИМЕОНОВО I ЧАСТ
04234.6926.677; 04234.6926.682; 04234.6926.685; 04234.6926.595
7
РА-29-16
30.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Забрана за ползване
Забрана на достъп до строеж
Сграда
РЕСТОРАНТ КОХИНОР
Триадица
ЗОНИ Г ОТ ГЛАВЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР
365
IX-12,13
8
РА-18-38
29.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
ПАМЕТНА ПЛОЧА
Средец
КНЯЖЕСКА ГРАДИНА
ПРИ ИЗХОДА НА ПОДЛЕЗА НА СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
9
РА-30-359
26.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 71
Подуяне
ХАДЖИ ДИМ ИТЪР
5
68134.606.300
БЛ. ЗАПАДНО ОТ 32
10
РА-30-358
26.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 69
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
68134.606.300
БЛ. ЗАПАДНО ОТ 32
11
РА-30-357
26.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 68
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
68134.606.300
БЛ. ЗАПАДНО ОТ 32
12
РА-30-356
26.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 67
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
68134.606.300
БЛ. ЗАПАДНО ОТ 32
13
РА-30-355
26.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 66
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
68134.606.300
БЛ. ЗАПАДНО ОТ 32
14
РА-30-354
26.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 65
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
68134.606.300
БЛ. ЗАПАДНО ОТ 32
15
РА-30-353
26.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 64
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
68134.606.300
БЛ. СЕВЕРНО ОТ 32
16
РА-20-45
26.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Ремонт на строеж
Сграда
ДЕТСКА ЯСЛА № 31
Красно село
ХИПОДРУМА
29
II-ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА
БУЛ./УЛ. ЦАР БОРИС III № 41
17
РА-19-14
26.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Спиране изпълнението и забрана достъп до строеж
Сграда
ЖИЛИЩНА СГРАДА (Б. СГРАДА НА МОСКВИЧ ПАЛАС)
Възраждане
198
IX-19
68134.300.523
БУЛ./УЛ. CAR SAMUIL № 93
18
РА-20-44
25.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СЪЩЕСТВУВАЩА СРАДА
Изгрев
ИЗТОК-ИЗТОК
74
I-ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И МАГАЗИНИ
БУЛ./УЛ. ПИЕР ДЕГЕЙТЪР № 2
19
РА-19-13
22.10.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Спиране изпълнението и забрана достъп до строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА НА МЯСТОТО НА ДВЕ ЧАСТНИ ЕДНОЕТАЖНИ СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ - 68134.306.361.6, 68134.306.361.5
Възраждане
ЗОНА Б-19
278Б
I-10,11
68134.306.361; 68134.306.361.6; 68134.306.361.5
20
РА-21-35
19.10.2018
Наказателно постановление
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Глоба
Други
НАВЕСКЪМ ЛЯТНА КУХНЯ
Банкя
КВ. ИЗГРЕВ
42
XII-3003
32216.2292.86; (СТАР 02659.2292.86)
ГР. БАНКЯ, БУЛ./УЛ. СОФИЯ № 132-Б