ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 6696
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-30-271
16.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
УКРЕПВАНЕ НА ТРИЕТАЖНА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
38
563; 1284
БУЛ./УЛ. КАПИТАН ГЕОРГИ МАМАРЧЕВ № 26
2
РА-30-270
16.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 100, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
68134.606.894
БЛ. СЕВЕРНО ОТ 34
3
РА-30-269
16.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 95, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
68134.606.894
БЛ. СЕВЕРНО ОТ 34
4
РА-30-268
16.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ - МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ № 89, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
68134.606.894
БЛ. СЕВЕРНО ОТ 34
5
РА-30-267
16.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖ - МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ № 88, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
68134.606.894
БЛ. СЕВЕРНО ОТ 34
6
РА-30-265
13.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Самостоятелен обект в сграда
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ В ПОЛУПОДЗЕМЕН ЕТАЖ С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩОТО В КУХНЯ, ИЗГРАЖДАНЕ НА САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ, И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩИ ВЕРТИКАЛНИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ И ОТКЛОНЕНИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
Оборище
ГГЦ ЗОНА Г-14
515А
VI-4
БУЛ./УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 103
7
РА-30-264
13.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ДОПЪЛВАЩО ЗАСТОЯВАНЕ - ТОАЛЕТНА
Връбница
68134.2822.687
Ж.К./КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, БУЛ./УЛ. СВЕТЛА
8
РА-30-263
13.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ПОСТРОЙКА ЗА ПЕРНАТИ ЖИВОТНИ
Връбница
68134.2822.687
Ж.К./КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, БУЛ./УЛ. СВЕТЛА
9
РА-20-28
13.07.2018
Заповед за назначаване на комисия
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
10
РА-30-262
12.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Рекламен обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 5.31
Красна поляна
68134.1108.186
Ж.К./КВ. ЗАПАДЕН ПАРК, БУЛ./УЛ. СУХОДОЛСКА, БЛ. ПРЕД 124
11
РА-30-261
12.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА ТУХЛЕНА ПОСТРОЙКА НА УЛИЧНОТО ПЛАТНО
Красна поляна
68134.1109.659
Ж.К./КВ. ФАКУЛТЕТА, БУЛ./УЛ. ВЛАДИМИР КУРТЕВ № 1
12
РА-29-11
12.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Забрана за ползване
Забрана на достъп до строеж
Самостоятелен обект в сграда
ОПТИКА /ПРОДАЖБА И ИЗРАБОТКА НА ОЧИЛА/
Изгрев
Ж.К./КВ. ИЗТОК, БУЛ./УЛ. ЧАРЛЗ ДАРВИН № 14, ЕТ. 1 /ПАРТЕРЕН/
13
РА-19-08
12.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Спиране изпълнението и забрана достъп до строеж
Сграда
ИЗГРАЖДАНЕ НА МОНОЛИТНА ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА НА МЯСТОТО НА ПРЕМАХНАТА ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.300.303.1
Възраждане
ЗОНА Б-2
151
V-6
68134.300.303.1
БУЛ./УЛ. ЦАР СИМЕОН № 103
14
РА-18-27
12.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на рекламен обект
Рекламен обект
РЕКЛАМЕН ЕЛЕМЕНТ - ТИП БИЛБОРД
Витоша
МАЛИНОВА ДОЛИНА - ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ
5, 6, 7
68134.2045.1893
15
РА-30-260
11.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 5.41
Красна поляна
68134.1108.185
Ж.К./КВ. ЗАПАДЕН ПАРК, БУЛ./УЛ. СУХОДОЛСКА, БЛ. ПРЕД 7
16
РА-30-259
11.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 5.39
Красна поляна
68134.1108.185
Ж.К./КВ. ЗАПАДЕН ПАРК, БУЛ./УЛ. СУХОДОЛСКА, БЛ. ПРЕД 7
17
РА-20-27
11.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Искър
ЖК ДРУЖБА I Ч.
77 /БИВШ 54/
I-158
158
БУЛ./УЛ. КАНАЛА № 68А
18
РА-30-258
10.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Самостоятелен обект в сграда
ПРЕУСТРОЙСТВО НА АПАРТАМЕНТ № 6
Овча купел
ОВЧА КУПЕЛ
42
XII-186
БУЛ./УЛ. ЛЮБЛЯНА № 20, АП. 6
19
РА-30-257
10.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
БАРИЕРА
Триадица
68134.1003.302
20
РА-30-256
10.07.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
2 БР. БАРИЕРИ
Триадица
68134.1003.302