ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 6986
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-30-75
18.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ
Оборище
ГГЦ, ЗОНА Г-13 ЮГ
737А
I-ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И МАГАЗИНИ
БУЛ./УЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ - КОРСАКОВ № 60А
2
РА-30-74
18.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 153, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
IX-ЗА МАГАЗИН И ОБЩ. ХРАНЕНЕ
68134.606.316
БЛ. ЮЖНО ОТ 32;
ДО ТРАФОПОСТ
3
РА-30-73
18.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 152, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
IX-ЗА МАГАЗИН И ОБЩ. ХРАНЕНЕ
68134.606.316
БЛ. ЮЖНО ОТ 32;
ДО ТРАФОПОСТ
4
РА-30-72
18.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 151, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
IX-ЗА МАГАЗИН И ОБЩ. ХРАНЕНЕ
68134.606.316
БЛ. ЮЖНО ОТ 32;
ДО ТРАФОПОСТ
5
РА-30-71
18.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 93, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
IX-ЗА МАГАЗИН И ОБЩ. ХРАНЕНЕ
68134.606.316
БЛ. СЕВЕРНО ОТ 34
6
РА-30-70
18.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 92, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
IX-ЗА МАГАЗИН И ОБЩ. ХРАНЕНЕ
68134.606.316
БЛ. СЕВЕРНО ОТ 34
7
РА-30-69
18.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 91, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
5
IX-ЗА МАГАЗИН И ОБЩ. ХРАНЕНЕ
68134.606.316
БЛ. СЕВЕРНО ОТ 34
8
РА-20-09
18.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Друга
Предписание за изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии и щети
Премахване на строеж
Сграда
НЕЗАВЪРШЕН СТРОЕЖ НА ЕДНОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА
Овча купел
В.З. ГОРНА БАНЯ
8А (СТАР 8)
II-62 (СТАР XV-2179)
68134.4330.629
БУЛ./УЛ. ДЪГА № 13
9
РА-18-16
18.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН
Искър
ЖК ДРУЖБА - 2 ЧАСТ
15
68134.1505.2467
БУЛ./УЛ. ДЕЛИЙСКА ВОДЕНИЦА, БЛ. ДО 501;
В БЛИЗОСТ ДО О.Т. 152А
10
РА-30-68
08.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ДЪРВЕНА ПОСТРОЙКА
Надежда
ТРИЪГЪЛНИКА
68134.3978.291
Ж.К./КВ. ТРИЪГЪЛНИКА-НАДЕЖДА, БУЛ./УЛ. СТЕФАНСОН № 5Б
11
РА-30-66
07.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - НАВЕС
Панчарево
В.З. БИСТРИЦА
99
XII-761
04234.6970.761
С. БИСТРИЦА, БУЛ./УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 135
12
РА-29-03
07.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Забрана за ползване
Забрана на достъп до строеж
Сграда
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА
Овча купел
ОВЧА КУПЕЛ
26
III-1310
БУЛ./УЛ. КАМЕЛИЯ № 23
13
РА-18-14
06.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН
Сердика
ОРЛАНДОВЦИ - МАЛАШЕВЦИ
Ж.К./КВ. ОРЛАНДОВЦИ, БУЛ./УЛ. ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ;
ТРАМВАЙНО УХО (СПИРКА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ)
14
РА-18-13
06.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН
Сердика
ОРЛАНДОВЦИ - МАЛАШЕВЦИ
Ж.К./КВ. ОРЛАНДОВЦИ, БУЛ./УЛ. ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ;
ТРАМВАЙНО УХО (СПИРКА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ)
15
РА-18-12
06.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН
Сердика
ОРЛАНДОВЦИ - МАЛАШЕВЦИ
Ж.К./КВ. ОРЛАНДОВЦИ, БУЛ./УЛ. ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ;
ТРАМВАЙНО УХО (СПИРКА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ)
16
РА-18-11
06.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН
Сердика
ОРЛАНДОВЦИ - МАЛАШЕВЦИ
Ж.К./КВ. ОРЛАНДОВЦИ, БУЛ./УЛ. ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ;
ТРАМВАЙНО УХО (СПИРКА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ)
17
РА-18-10
06.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН
Сердика
ОРЛАНДОВЦИ - МАЛАШЕВЦИ
Ж.К./КВ. ОРЛАНДОВЦИ, БУЛ./УЛ. ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ;
ТРАМВАЙНО УХО (СПИРКА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ)
18
РА-18-09
06.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН
Сердика
ОРЛАНДОВЦИ - МАЛАШЕВЦИ
Ж.К./КВ. ОРЛАНДОВЦИ, БУЛ./УЛ. ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ;
ТРАМВАЙНО УХО (СПИРКА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ)
19
РА-18-08
06.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН
Сердика
ОРЛАНДОВЦИ - МАЛАШЕВЦИ
Ж.К./КВ. ОРЛАНДОВЦИ, БУЛ./УЛ. ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ;
ТРАМВАЙНО УХО (СПИРКА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ)
20
РА-18-07
06.03.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН
Сердика
ОРЛАНДОВЦИ - МАЛАШЕВЦИ
Ж.К./КВ. ОРЛАНДОВЦИ, БУЛ./УЛ. ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ;
ТРАМВАЙНО УХО (СПИРКА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ)