ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 7077
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-30-152
21.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 8.52
Люлин
ЛЮЛИН - 8 М.Р.
68134.4357.52
Ж.К./КВ. ЛЮЛИН - 8 М.Р., БЛ. ПРЕД 883
2
РА-20-19
20.05.2019
Заповед за назначаване на комисия
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
3
РА-29-05
17.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Забрана за ползване
Забрана на достъп до строеж
Сграда
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ШОУРУМ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ ВЪВ ФИТНЕС
Витоша
МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД
73
VII-537
БУЛ./УЛ. БЪЛГАРИЯ № 132
4
РА-20-18
17.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ПРИЗЕМНА ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Възраждане
ЗОНА Б-4
130
XXVII-20
68134.301.193
БУЛ./УЛ. ОВЧЕ ПОЛЕ № 164
5
РА-18-21
16.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН № 3
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 9 М.Р.
26
68134.4358.310
БЛ. ИЗТОЧНО ОТ 913Б
6
РА-18-20
16.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН № 2
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 9 М.Р.
26
68134.4358.310
БЛ. ИЗТОЧНО ОТ 913Б
7
РА-18-19
16.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН № 1
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 9 М.Р.
26
68134.4358.310
БЛ. ИЗТОЧНО ОТ 913Б
8
РА-30-151
13.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №5
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
19
IV-ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
68134.600.1130
Ж.К./КВ. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ. 90, ВХ. ЗАПАДНО ОТ В
9
РА-30-150
13.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №2
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
19
IV-ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
68134.600.1130
Ж.К./КВ. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ. 90, ВХ. ЗАПАДНО ОТ В
10
РА-20-17
13.05.2019
Заповед за назначаване на комисия
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
11
РА-18-18
13.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ПАВИЛИОН ЗА ОХРАНА И БАРИЕРА
Слатина
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - СЛАТИНА
95
I-ЗА МАГАЗИН И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ
БЛ. ДО 63
12
РА-30-149
10.05.2019
Заповед
УДЪЛЖАВАМ СРОКА НА ЗАП. РА-30-387/30.11.2018 Г.
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖ
Красна поляна
ФАКУЛТЕТА
34
III-336
СТАР 276
68134.1109.336
13
РА-30-148
09.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА №758
Слатина
ГЕО МИЛЕВ
70
I-ЗА ОЖС И ТРАФОПОСТ
БЛ. ПРЕД 51
14
РА-30-147
09.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ПРЕУСТРОЙСТВО В РЕСТОРАНТ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА
Средец
ЗОНИ Г- ЦЕНТЪР
434
VIII-44
БУЛ./УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 24
15
РА-21-12
09.05.2019
Резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Прекратявам административно-наказателното производство
Сграда
ПРЕУСТРОЙСТВО В РЕСТОРАНТ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА
Средец
ЗОНИ Г - ЦЕНТЪР
434
VIII-44
БУЛ./УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 24
16
РА-20-16
09.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СГРАДА (ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ) И ПРИСТРОЙКА КЪМ НЕЯ
Илинден
РАЗСАДНИКА - БЕЦАНЦИ
10
III-ЗА УЧИЛИЩЕ
68134.1202.354; 68134.1202.354.4; 68134.1202.354.5
17
РА-30-145
08.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №43, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
31
68134.606.607
18
РА-30-144
08.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №44, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
31
68134.606.607
19
РА-30-143
08.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №45, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
31
68134.606.607
20
РА-30-142
08.05.2019
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №46, С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
31
68134.606.607