ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 6182
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-30-271
29.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Инфраструктурен обект
ВЪЗДУШНА ЕЛЕКТРОННО-СЪОБЩИТЕЛНА КАБЕЛНА МРЕЖА ПО ФАСАДИТЕ НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ВИСЯЩИ СТАРИ КАБЕЛИ
Средец
III-ТА ИЗВЪНГРАДСКА ЧАСТ
37
IV-11
БУЛ./УЛ. ХАН ОМУРТАГ № 86
2
РА-30-270
28.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Самостоятелен обект в сграда
ОСТЪКЛЯВАНЕ И ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТЕРАСА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАНДУРА КЪМ АТЕЛИЕ № 2, РАЗПОЛОЖЕНО НА ДВЕ НИВА, КАТО ПЪРВОТО НИВО Е НА 12-ТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ /К. +30.80/ В ЖИЛИЩНА СГРАДА
Възраждане
ПРОБИВ БУЛ. П. СЛАВЕЙКОВ
164
I
Ж.К./КВ. ЗОНА Б-18, БЛ. 10, ЕТ. 12, АП. АТ. 2
3
РА-30-269
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
НАВЕС
Люлин
ФИЛИПОВЦИ
29
II-311
68134.4388.511
Ж.К./КВ. КВ. ФИЛИПОВЦИ, БУЛ./УЛ. КАПИТАН ИВАН ЗЛАТЕВ № 14
4
РА-30-268
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА
Люлин
ФИЛИПОВЦИ
29
II-311
68134.4388.511
Ж.К./КВ. КВ. ФИЛИПОВЦИ, БУЛ./УЛ. КАПИТАН ИВАН ЗЛАТЕВ № 14
5
РА-30-267
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.84
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101
6
РА-30-266
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.83
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101
7
РА-30-265
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.82
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101
8
РА-30-264
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.81
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101
9
РА-30-263
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.80
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101
10
РА-30-262
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.79
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101
11
РА-30-261
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.78
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101
12
РА-30-260
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.77
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101
13
РА-30-259
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.76
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101
14
РА-30-258
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.75
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101
15
РА-30-257
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.74
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101
16
РА-30-256
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.73
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101
17
РА-30-255
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.72
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101
18
РА-30-254
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.71
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101
19
РА-30-253
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.70
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101
20
РА-30-252
23.08.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.69
Люлин
ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р.
30
I-ЗА ЖС
68134.4359.152
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 10 М.Р., БЛ. ДО БЛ. 101