ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 8548
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-30-438
16.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОМАНОБЕТОНОВА МОНОЛИТНА СГРАДА
Панчарево
АВАЛА, ЯЗ. ИСКЪР
22472.7450.100
2
РА-18-38
16.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН - FREDDO GELATO
Красно село
ЛАГЕРА
22
68134.201.177
БУЛ./УЛ. БАБА ИЛИЙЦА, ДРАГШАН
3
РА-18-37
16.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН FREDDO GELATO
Красно село
ЛАГЕРА
22
68134.201.177
БУЛ./УЛ. ЦАР БОРИС III, БАБА ИЛИЙЦА
4
РА-18-36
16.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на рекламен обект
Рекламен обект
РЕКЛАМНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ
Лозенец
ВИТОША ВЕЦ-СИМЕОНОВО
14
68134.905.814
БУЛ./УЛ. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ № 84
5
РА-30-436
10.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 18.23 СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНА СХЕМА
Красна поляна
68134.1105.50
Ж.К./КВ. ЗАПАДЕН ПАРК, БЛ. МЕЖДУ 14-23-24
6
РА-30-435
10.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 18.22 СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНА СХЕМА
Красна поляна
68134.1105.50
Ж.К./КВ. ЗАПАДЕН ПАРК, БЛ. МЕЖДУ 14-23-24
7
РА-30-434
10.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 18.21 СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНА СХЕМА
Красна поляна
68134.1105.50
Ж.К./КВ. ЗАПАДЕН ПАРК, БЛ. МЕЖДУ 14-23-24
8
РА-30-433
10.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 18.20 СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНА СХЕМА
Красна поляна
68134.1105.50
Ж.К./КВ. ЗАПАДЕН ПАРК, БЛ. МЕЖДУ 14-23-24
9
РА-30-432
10.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 18.19 СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНА СХЕМА
Красна поляна
68134.1105.50
Ж.К./КВ. ЗАПАДЕН ПАРК, БЛ. МЕЖДУ 14-23-24
10
РА-30-431
10.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 18.17 СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНА СХЕМА
Красна поляна
68134.1105.50
Ж.К./КВ. ЗАПАДЕН ПАРК, БЛ. МЕЖДУ 14-23-24
11
РА-30-430
10.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 18.18 СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНА СХЕМА
Красна поляна
68134.1105.50
Ж.К./КВ. ЗАПАДЕН ПАРК, БЛ. МЕЖДУ 14-23-24
12
РА-30-429
10.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 18.25 СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНА СХЕМА
Красна поляна
68134.1105.50
Ж.К./КВ. ЗАПАДЕН ПАРК, БЛ. МЕЖДУ 14-23-24
13
РА-30-428
09.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 7.47
Красна поляна
ЖК КРАСНА ПОЛЯНА
18
II
68134.1108.47
Ж.К./КВ. КРАСНА ПОЛЯНА - II ЧАСТ, БУЛ./УЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ, БЛ. ПРЕД 35
14
РА-30-427
09.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 7.46
Красна поляна
ЖК КРАСНА ПОЛЯНА
18
II
68134.1108.47
Ж.К./КВ. КРАСНА ПОЛЯНА - II ЧАСТ, БУЛ./УЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ, БЛ. ПРЕД 35
15
РА-30-426
09.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 7.45
Красна поляна
ЖК КРАСНА ПОЛЯНА
18
II
68134.1108.47
Ж.К./КВ. КРАСНА ПОЛЯНА - II ЧАСТ, БУЛ./УЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ, БЛ. ПРЕД 35
16
РА-30-425
09.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 7.44
Красна поляна
ЖК КРАСНА ПОЛЯНА
18
II
68134.1108.47
Ж.К./КВ. КРАСНА ПОЛЯНА - II ЧАСТ, БУЛ./УЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ, БЛ. ПРЕД 35
17
РА-30-424
09.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 7.43
Красна поляна
ЖК КРАСНА ПОЛЯНА
18
II
68134.1108.47
Ж.К./КВ. КРАСНА ПОЛЯНА - II ЧАСТ, БУЛ./УЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ, БЛ. ПРЕД 35
18
РА-30-423
09.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 7.42
Красна поляна
ЖК КРАСНА ПОЛЯНА
18
II
68134.1108.47
Ж.К./КВ. КРАСНА ПОЛЯНА - II ЧАСТ, БУЛ./УЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ, БЛ. ПРЕД 35
19
РА-30-422
09.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 7.41
Красна поляна
ЖК КРАСНА ПОЛЯНА
18
II
68134.1108.47
Ж.К./КВ. КРАСНА ПОЛЯНА - II ЧАСТ, БУЛ./УЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ, БЛ. ПРЕД 35
20
РА-30-420
02.06.2021
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Самостоятелен обект в сграда
МЕТАЛНА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 10.21
Люлин
ЛЮЛИН - 10 М.Р.
68134.4359.210