ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 6361
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-20-83
21.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Възраждане
ЗОНА Б-3
135
XVII-18
68134.302.224.3
БУЛ./УЛ. СРЕДНА ГОРА № 121
2
РА-20-82
21.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ОСТАТЪЦИ ОТ СКЛАДОВА СГРАДА, АВАРИРАЛА ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ПОЖАР, КАТО ЧАСТ ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Възраждане
ЗОНА Б-3
135
XVII-18
68134.302.224.1
БУЛ./УЛ. СРЕДНА ГОРА № 121
3
РА-21-54
20.12.2017
Резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Прекратявам административно-наказателното производство
Други
ИЗКОПНИ РАБОТИ
Панчарево
55419.6702.73
С. ПАНЧАРЕВО
4
РА-21-53
19.12.2017
Резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
5
РА-18-80
14.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
АВТОМАТИЧНА ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНА БАРИЕРА
Изгрев
ИЗТОК - ИЗТОК
30
VII-25,27,28
БУЛ./УЛ. ЛАТИНКА № 5
6
РА-30-390
13.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОМАНОБТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 18
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ПРЕД 72
7
РА-30-389
13.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОМАНОБТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 22
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ПРЕД 72
8
РА-30-388
13.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОМАНОБТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 23
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ПРЕД 72
9
РА-30-387
13.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОМАНОБТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 24
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ПРЕД 72
10
РА-30-386
13.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОМАНОБТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 25
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ПРЕД 72
11
РА-30-385
13.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОМАНОБТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 26
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ПРЕД 72
12
РА-30-384
13.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 27
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ПРЕД 72
13
РА-30-383
13.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОМАНОБТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 28
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ПРЕД 72
14
РА-30-382
13.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОМАНОБТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 29
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ПРЕД 72
15
РА-30-381
13.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОМАНОБТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 30
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ПРЕД 72
16
РА-30-380
13.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛАТКА № 31
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ПРЕД 72
17
РА-30-379
13.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 32
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ПРЕД 72
18
РА-30-378
13.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 33
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ПРЕД 72
19
РА-30-377
13.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ГАРАЖ - МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ № 68
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ДО 130;
ЗАПАДНО
20
РА-30-376
13.12.2017
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
ПЛЪТНА ОГРАДА С РАЗМЕРИ В ПЛАН 7.50/0.25 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2.00 М
Подуяне
КОМПЛЕКС БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ
324
XVIII-748
68134.607.748
Ж.К./КВ. ЛЕВСКИ, БУЛ./УЛ. ВЕЛБЪЖД № 49