ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 8045
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-30-562
21.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Инфраструктурен обект
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ КАБЕЛИ (КАБЕЛНИ МРЕЖИ)
Възраждане
ЗОНА Б-3
136, 137
X-16,XI-17,XII-18,XIII-19,XIV-20,21,XII-22,XVII-23,24,XVIII-25,26,XIX-27,XX-88 (ОТ КВ. 136), VIII-11,12,13,14,X-15,16,XI-17,18,19,XIV-20,21,XVIII-22,23,XXII-24,25,XXIV-26,XXVI-27,XXVIII-28 (ОТ КВ. 137)
БУЛ./УЛ. СТРАНДЖА;
МЕЖДУ УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ И УЛ. ЦАР СИМЕОН
2
РА-30-561
21.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Сграда
СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА С НАВЕС
Кремиковци
КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ
51
ЗА СПОРТЕН КОМПЛЕКС
68134.8440.13; 68134.8400.795; 68134.8440.15
3
РА-30-560
21.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА №78 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
50
V-ЗА ЖС, ТРАФОПОСТ ПАРКИНГ
68134.606.1051
БЛ. ПРЕД 104
4
РА-18-58
21.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Други
ПРЕНОСИМ СКИ-ВЛЕК
Витоша
68134.2095.1930
5
РА-30-559
18.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА №5
Надежда
ЖК НАДЕЖДА 1А И 1Б
147Б
X-ЗА ЖС
68134.1386.2810
Ж.К./КВ. НАДЕЖДА 1;
МЕЖДУ 172 ОДЗ И БЛОК № 123
6
РА-30-558
18.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА №1
Надежда
ЖК НАДЕЖДА 1А И 1Б
147Б
X-ЗА ЖС
68134.1386.2810
Ж.К./КВ. НАДЕЖДА 1;
МЕЖДУ 172 ОДЗ И БЛОК № 123
7
РА-30-557
18.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА №2
Надежда
ЖК НАДЕЖДА 1А И 1Б
147Б
X-ЗА ЖС
68134.1386.2810
Ж.К./КВ. НАДЕЖДА 1;
МЕЖДУ 172 ОДЗ И БЛОК № 123
8
РА-30-555
17.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА №4
Надежда
ЖК НАДЕЖДА 1А И 1Б
147Б
X-ЗА ЖС
68134.1386.2810
Ж.К./КВ. НАДЕЖДА 1;
МЕЖДУ 172 ОДЗ И БЛОК № 123
9
РА-30-554
17.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА №54
Младост
КЪРО
68134.4083.6132
10
РА-30-553
17.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА №53
Младост
КЪРО
68134.4083.6132
11
РА-30-552
17.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА №52
Младост
КЪРО
68134.4083.6132
12
РА-30-551
17.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА №51
Младост
КЪРО
68134.4083.6132
13
РА-30-550
17.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА №50
Младост
КЪРО
68134.4083.6132; 68134.4083.6133
14
РА-30-549
17.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА №49
Младост
КЪРО
68134.4083.6132; 68134.4083.6133
15
РА-30-548
17.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА №48
Младост
КЪРО
68134.4083.6132; 68134.4083.6133
16
РА-30-547
17.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА №47
Младост
КЪРО
68134.4083.6132; 68134.4083.6133
17
РА-30-546
17.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА №46
Младост
КЪРО
68134.4083.6132; 68134.4083.6133
18
РА-30-545
17.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА №45
Младост
КЪРО
68134.4083.6132; 68134.4083.6133
19
РА-18-57
15.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ПАВИЛИОН №2
Триадица
68134.1001.967
БУЛ./УЛ. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ, ЯКОВ КРАЙКОВ;
НА ТРОТОАРА НА КРЪСТОВИЩЕТО
20
РА-18-56
15.12.2020
Заповед
Главен архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ПАВИЛИОН №1
Триадица
68134.1001.967
БУЛ./УЛ. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ, ЯКОВ КРАЙКОВ;
НА ТРОТОАРА НА КРЪСТОВИЩЕТО