ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 5922
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-30-99
13.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Инфраструктурен обект
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
Възраждане
ЦЕНТЪР
БУЛ./УЛ. СВ. СОФИЯ;
ОТ УЛ. ЛАВЕЛЕ ДО ПЛ. СВ. НЕДЕЛЯ
2
РА-30-98
13.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Инфраструктурен обект
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
Възраждане
ЦЕНТЪР
БУЛ./УЛ. КНЯЗ БОРИС I;
ОТ БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ ДО УЛ. ПОЗИТАНО
3
РА-30-97
13.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Инфраструктурен обект
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
Възраждане
ЦЕНТЪР
БУЛ./УЛ. ЛАВЕЛЕ;
ОТ БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ ДО БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ
4
РА-30-96
13.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Инфраструктурен обект
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
Възраждане
ЦЕНТЪР - ЗАПАДНО НАПРАВЛЕНИЕ
БУЛ./УЛ. КНЯЗ БОРИС I;
ОТ БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ ДО БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ
5
РА-30-95
13.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Инфраструктурен обект
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
Възраждане
ЦЕНТЪР
БУЛ./УЛ. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ;
ОТ БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ ДО БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ
6
РА-30-94
13.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Инфраструктурен обект
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
Възраждане
ЦЕНТЪР
БУЛ./УЛ. ЦАР САМУИЛ;
ОТ БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ ДО БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ
7
РА-30-100
13.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Инфраструктурен обект
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
Възраждане
ЦЕНТЪР
БУЛ./УЛ. ЦАР САМУИЛ;
ОТ БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ ДО УЛ. ПОЗИТАНО
8
РА-30-93
12.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
ПОКРИВАНЕ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ОТКРИТА ТЕРАСА КЪМ АТЕЛИЕ № 3
Овча купел
ОВЧА КУПЕЛ
42
XII-186
БУЛ./УЛ. ЛЮБЛЯНА № 20, ЕТ. 5
9
РА-20-29
11.04.2017
Заповед за назначаване на комисия
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
10
РА-18-22
07.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
НАВЕС
Оборище
ГГЦ ЗОНА Г-13
735
XI-256
БУЛ./УЛ. БУЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ - КОРСАКОВ № 63
11
РА-20-27
06.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Възраждане
ЗАПАДНО НАПРАВЛЕНИЕ
214
XV-23
БУЛ./УЛ. СТРАНДЖА № 35
12
РА-20-26
06.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ
Възраждане
ЗАПАДНО НАПРАВЛЕНИЕ
177
XII-18,19
БУЛ./УЛ. БЪЛГАРСКА МОРАВА № 87
13
РА-20-25
05.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Възраждане
ЗАПАДНО НАПРАВЛЕНИЕ
177
XII-18,19
19
БУЛ./УЛ. БЪЛГАРСКА МОРАВА № 87
14
РА-30-92
04.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 72
Люлин
ЛЮЛИН - 7 М.Р.
1
I
68134.4360.253
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 7 М.Р., БУЛ./УЛ. 715
15
РА-30-91
04.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 71
Люлин
ЛЮЛИН - 7 М.Р.
1
I
68134.4360.253
Ж.К./КВ. ЖК ЛЮЛИН - 7 М.Р., БУЛ./УЛ. 715
16
РА-30-90
04.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
ИНДИВИДУАЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОТПАДЪЧНИ БИТОВО-ФЕКАЛНИ ВОДИ
Витоша
В.З. КИНОЦЕНТЪР I ЧАСТ
7
XVI-583
Ж.К./КВ. ДРАГАЛЕВЦИ, БУЛ./УЛ. НАРЦИС № 58
17
РА-30-89
03.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Инфраструктурен обект
МОНТАЖ НА НОВА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ В ДНЕВНАТА НА АП. 65 В БЛ. 24А
Красно село
ЖК БОРОВО
330А
V-ЖС
Ж.К./КВ. БООРВО, БЛ. 24А, ВХ. В, ЕТ. 7, АП. 65
18
РА-20-24
03.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Кремиковци
КВ. СЕСЛАВЦИ
27
XIII-383
68134.8270.386; 68134.8270.386.1
Ж.К./КВ. СЕСЛАВЦИ, БУЛ./УЛ. МАЛИНА № 2
19
РА-20-23
03.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ИЗОСТАВЕНА, НЕОБИТАЕМА, БЕЗСТОПАНСТВЕНА СГРАДА - (БИВШ ТЕХНИКУМ ПО ЕНЕРГЕТИКА), ДВЕ ПРИСТРОЙКИ КЪМ НЕЯ И СГРАДА ПОЛЗВАНА ЗА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
Сердика
68134.507.312.1; 68134.507.312.2; 68134.507.312.4; 68134.507.312.3
БУЛ./УЛ. КИРИЛ ПЪРЛИЧЕВ № 22
20
РА-20-22
03.04.2017
Заповед
Директор на Дирекция “Контрол по строителството” към НАГ
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ДВУЕТАЖНА СГРАДА, С ДЪРВЕНА НОСЕЩА ГРЕДОРЕДНА КОНСТРУКЦИЯ
Възраждане
ЦЕНТЪР-ЗАПАДНО НАПРАВЛЕНИЕ
188
XIII-13
13
БУЛ./УЛ. БУЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 7