ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 6770
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-30-328
10.09.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
НЕУКРЕПЕН ИЗКОП СЪС СРЕДНА ДЪЛБОЧИНА H=3,00-4,00 М, ШРОЧИНА В=1,60 М И ДЪЛЖИНА L=75,00 М
Кремиковци
КВ. БОТУНЕЦ
68134.8362.77; 22304.7895.12; 2304.7895.1
2
РА-30-327
10.09.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
НЕУКРЕПЕН ИЗКОП СЪС СРЕДНА ДЪЛБОЧИНА H=1,80 М, ШРОЧИНА В=1,60-2,50 М И ДЪЛЖИНА L=50,00 М
Кремиковци
КВ. БОТУНЕЦ
68134.8363.153; 68134.8363.88
3
РА-30-326
10.09.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
НЕУКРЕПЕН ИЗКОП СЪС СРЕДНА ДЪЛБОЧИНА H=4,00 М, ШРОЧИНА В=1,60-2,50 М И ДЪЛЖИНА L=300,00 М
Кремиковци
КВ. БОТУНЕЦ
68134.8373.15; 68134.8373.91; 68134.8373.3; 68134.8373.8; 68134.8373.9; 68134.8373.22; 68134.8373.21; 68134.8373.90; 68134.8373.41
4
РА-21-23
05.09.2018
Резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Прекратявам административно-наказателното производство
Сграда
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА
Люлин
ЛЮЛИН - 2 М.Р.
28
IV-536
5
РА-30-325
03.09.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
ПРИСТРОЙКА КЪМ ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ
Красна поляна
К.Л. 328
883
68134.1100.918
Ж.К./КВ. ЗАПАДЕН ПАРК, БУЛ./УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ № 897-А
6
РА-30-324
03.09.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
АВТОРАБОТИЛНИЦА
Красна поляна
К.Л. 328
883
68134.1100.918
Ж.К./КВ. ЗАПАДЕН ПАРК, БУЛ./УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ № 897-А
7
РА-18-34
03.09.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на рекламен обект
Рекламен обект
МЕГАБИЛБОРД
Красна поляна
К.Л. 328
883
68134.1100.918
Ж.К./КВ. ЗАПАДЕН ПАРК, БУЛ./УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ № 897-А
8
РА-30-323
31.08.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ПРИСТРОЙКА
Красна поляна
68134.1106.178
Ж.К./КВ. РАЗСАДНИКА - КОНЬОВИЦА, БУЛ./УЛ. ТРИ УШИ № ПРЕД 135
9
РА-30-322
31.08.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ПРИСТРОЙКА
Красна поляна
68134.1106.178
Ж.К./КВ. РАЗСАДНИКА - КОНЬОВИЦА, БУЛ./УЛ. ТРИ УШИ № ПРЕД 135
10
РА-30-321
27.08.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
ОГРАЖДАНЕ С ТЕЛЕНА МРЕЖА
Лозенец
ЛОЗЕНЕЦ II ЧАСТ
135
XVI-393
БУЛ./УЛ. МИЛИН КАМЪК № 64
11
РА-30-320
17.08.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
БАРИЕРА КЪМ БЛ. 72А
Триадица
ЖК ИВАН ВАЗОВ
38
I
Ж.К./КВ. ИВАН ВАЗОВ, БУЛ./УЛ. БУРЕЛ № 72А
12
РА-30-319
17.08.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 1.68
Красна поляна
68134.1108.96
Ж.К./КВ. КРАСНА ПОЛЯНА - 1, БУЛ./УЛ. СТАРИЯ ВОЙН, БЛ. ПРЕД 24
13
РА-29-12
17.08.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Забрана за ползване
Забрана на достъп до строеж
Сграда
СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГАЗИН № 4 В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ
Красно село
ЦАР БОРИС III
312А
II
ЕТ. ПАРТЕР
14
РА-21-22
17.08.2018
Наказателно постановление
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Глоба
Други
ОГРАДА И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА ИМОТА
Панчарево
ДЕТСКИ КЪТ
6
XII-422
15
РА-20-36
17.08.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
БЛОК № 12
Красна поляна
В СЕЛИЩЕ НА СТРОИТЕЛЯ
68134.1114.33; 68134.1114.10
БУЛ./УЛ. РИЖКИ ПРОХОД
16
РА-20-35
17.08.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Възраждане
ЗАПАДНО НАПРАВЛЕНИЕ
220
VIII-18,19
68134.305.313; 68134.305.313.1
БУЛ./УЛ. БЪЛГАРСКА МОРАВА № 67
17
РА-30-318
16.08.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 5.42
Илинден
ЖК ЗАПАДЕН ПАРК
68134.1108.185
Ж.К./КВ. ЗАПАДЕН ПАРК, БУЛ./УЛ. СУХОДОЛСКА, БЛ. ПРЕД 7
18
РА-30-317
16.08.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
МОДУЛНА СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА С УСЛОВЕН № 5.35
Красна поляна
68134.1108.186
Ж.К./КВ. Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК, БУЛ./УЛ. СУХОДОЛСКА, БЛ. ПРЕД 125
19
РА-19-09
16.08.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Спиране изпълнението и забрана достъп до строеж
Сграда
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА КЪМ НЕЯ
Витоша
ПАВЛОВО - БЪКСТОН
265А
I-288
БУЛ./УЛ. БАЙ МИХАИЛ № 11
20
РА-30-316
15.08.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Витоша
ПАВЛОВО-БЪКСТОН
265А
VI-283
БУЛ./УЛ. БАЙ МИХАЛ № 1