ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" - НАГ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 6432
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Заповед
Издател
Санкция
Вид на обекта
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. номер /
Номер по
КВС
Идентификатор
по КК
Адрес
Виж заповеди за санкциониране
1
РА-30-56
12.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ПРИСТРОЙКА
Красна поляна
Ж.К./КВ. РАЗСАДНХИКА - КОНЬОВИЦА, БУЛ./УЛ. ТРИ УШИ № 135;
НА ТРОТОАРА НА БУЛ. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ
2
РА-30-55
12.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ПОСТРОЙКА
Красна поляна
Ж.К./КВ. РАЗСАДНИКА - КОНЬОВИЦА, БУЛ./УЛ. ТРИ УШИ № 135;
НА ТРОТОАРА
3
РА-18-07
09.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на рекламен обект
Рекламен обект
ФИРМЕН НАДПИС С ЛОГОТО НА БАНКА ДСК И 2 БРОЯ ДВУСТРАННИ ТАБЕЛИ С НАДПИС, РЕГЛАМЕНТИРАЩ ОБСЛУЖВАЩОТО ВРЕМЕ НА БАНКОМАТА НА БАНКАТА
Средец
БУЛ./УЛ. СЛАВЯНСКА № 6;
ВЪРХУ ФАСАДАТА НА СГРАДАТА
4
РА-30-54
08.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 16
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ЮЖНО ОТ 130
5
РА-30-53
08.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 21
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ЮЖНО ОТ 130
6
РА-30-52
08.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 20
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ЮЖНО ОТ 130
7
РА-30-51
08.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 19
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ЮЖНО ОТ 130
8
РА-30-50
08.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 17
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.29
БЛ. ЮЖНО ОТ 130
9
РА-18-06
08.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
ПАВИЛИОН
Сердика
БУЛ./УЛ. ХРИСТО БОТЕВ, КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА;
АВТОБУСНА СПИРКА
10
РА-30-43
07.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Инфраструктурен обект
ВЪЗДУШНИ КАБЕЛНИ МРЕЖИ
Лозенец
ЛОЗЕНЕЦ III ЧАСТ
БУЛ./УЛ. БРЯСТ № 1,2,4,5,7,9,14,15,17,20,22;
ПО ФАСАДИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И СТЪЛБОВЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, В УЧАСТЪКА ОТ КРЪСТОВИЩЕТО С БУЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ДО КРЪСТОВИЩЕТО С БУЛ. СВЕТИ НАУМ
11
РА-30-42
06.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Сграда
ЕДНОЕТАЖНА НЕЖИЛИЩНА ПОСТРОЙКА
Връбница
68134.2822.1725; 68134.2822.277
Ж.К./КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, БУЛ./УЛ. 379
12
РА-30-41
06.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ КЪМ ОТКРИТА ТЕРАСА
Панчарево
С. ЛОЗЕН
172
X-3113,3114,3186,3187,2956
44063.6221.3114
С. ЛОЗЕН, БУЛ./УЛ. ЧЕТИРИЛИСТНА ДЕТЕЛИНА № 24А, БЛ. 2, ЕТ. 3, АП. А12
13
РА-30-40
06.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на строеж
Други
ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ КЪМ ОТКРИТА ТЕРАСА
Панчарево
С. ЛОЗЕН
172
X-3113,3114,3186,3187,2956
44063.6221.3114
С. ЛОЗЕН, БУЛ./УЛ. ЧЕТИРИЛИСТНА ДЕТЕЛИНА № 24А, БЛ. 2, ЕТ. 3, АП. А10
14
РА-21-05
06.02.2018
Резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Прекратявам административно-наказателното производство
Сграда
МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА
Панчарево
С. ГЕРМАН
14831.6507.236
15
РА-21-04
06.02.2018
Резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Прекратявам административно-наказателното производство
Други
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ИЗГРЕБНА ЯМА
Панчарево
С. ГЕРМАН
14831.6507.236
16
РА-18-05
05.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
БУДКА ЗА ОХРАНА
Красно село
КРАСНО СЕЛО - ПЛАВАТЕЛЕН КАНАЛ
294
II-ЗА ОЖС, КОО, ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И СПОРТ
БУЛ./УЛ. ЛАДОГА № 5;
В ТЕРЕНА ЗА ПАРКИНГА, ДО ВХОДА С БАРИЕРАТА
17
РА-29-02
02.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Забрана за ползване
Забрана на достъп до строеж
Сграда
ТРИЕТАЖНА СГРАДА ПРЕУСТРОЕНА В ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
Витоша
В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ IIЧАСТ
22
II-1114,1157
БУЛ./УЛ. СТОЯН АРГИРОВ № 14
18
РА-30-39
01.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 67 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.857
СЕВЕРНО ОТ БЛ. 131
19
РА-30-38
01.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 65 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.857
СЕВЕРНО ОТ БЛ. 131
20
РА-30-37
01.02.2018
Заповед
Директор на Дирекция "Общински строителен контрол"
АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ
Премахване на преместваем обект
Преместваем обект
СТОМАНОБЕТОНОВА ГАРАЖНА КЛЕТКА № 69 С РАЗМЕРИ В ПЛАН 3,00/5,00 М И ПРИБЛИЗИТЕЛНА ВИСОЧИНА 2,00 М
Подуяне
ХАДЖИ ДИМИТЪР
3
68134.606.2065
БУЛ./УЛ. ЗЛАТИЦА (БИВША);
СЕВЕРОЗАПАДНО ДО ТРАФОПОСТ